Ciri Hidup Masyarakat Zaman Perundangan Terlengkap

Zaman perundagian disebut pula dengan zaman logam. Zaman ini ialah salah satu tahapan dalam perkembangan kehidupan manusia. Pada zaman ini manusia sudah mampu membuat atau mengolah logam menjadi benda- benda yang digunakan dalam kehidupan sehari- hari. Kebudayaan ini pun terpengaruh dari kebudayaan Dongson yang berasal dari Vietnam yang masuk ke Indonesia saat sekitar tahun 500 SM.
Ciri Hidup Masyarakat Zaman Perundangan Terlengkap

Kehidupan sosial sudah mulai tertata dengan baik pada zaman manusia purba mulai terjadi pada zaman Perundagian. Dimana pada zaman ini sistem pemerintahan pun yang disebut pula dengan sistem Primus Interperes sudah mulai diterapkan dalam kehidupan sosialnya.

Kehidupan ekonomi mereka pun sudah sedikit lebih maju. Pada zaman ini mereka sudah mempunyai lahan yang tetap sebagai pertanian dan pula perkebunan. Sistem pengelolaan pertanian mereka pun dikerjakan dengan lebih baik dibanding zaman- zaman sebelumnya, meskipun masih pula menggunakan alat-alat dari bahan dasar batu- batuan.

Pada zaman ini, manusia purba sudah mempunyai kehidupan sosial yang rapi. Mereka sudah mempunyai pembagian kerja yang telah jelas. Mereka pula mempunyai sistem pemerintahan, yakni dengan menggunakan sistem pemerintahan Primus Interperes.

1. Sistem kepercayaan
Pada zaman perundagian pula sudah dikenal sistem kepercayaan. Mereka memuja roh- roh para leluhur. Hal ini sama dengan kepercayaan manusia pada zaman batu, namun yang membedakan iyalah alat-alat pemujaan yang terbuat dari bahan dasar perunggu. Manusia purba pada zaman inilah pula melakukan sistem penguburan dengan menunjukan tingkatan sosial mereka.

Orang-orang yang mempunyai status sosial yang tinggi dimakamkan dengan upacara yang besar. Sedangkan orang- orang yang status sosialnya rendah maka akan dimakamkan tanpa adanya upacara.

Mereka sering sekali melakukan upacara-upacara maupun ritual guna melancarkan mata pencaharian mereka, contohnya saja upacara khusus yang diadakan oleh masyarakat pantai. Mereka menyembah kekuatan yang dianggap sebagai penguasa pantai.

Penguasa inilah yang akhirnya dianggap sebagai pemberi kemakmuran pada kehidupan mereka. Sementara itu, di daerah pedalaman ataupun pertanian, upacara yang dilakukan ialah berupa persembahan-persembahan hasil bumi dan  pertanian kepada kekuatan yang dianggap juga sebagai penyokong kehidupan mereka.


2. Hasil Kebudayaan

Pada Zaman perundagian ini menghasilkan beberapa benda-benda yang terbuat dari bahan logam. Benda-benda ini adalah benda yang ditemukan para ahli yang menggali di kedalam tanah dan pula sebagian besar benda yang ditemukan ialah benda-benda yang diperuntukan sebagai alat dalam upacara keagamaan. Benda-benda itu antara lain ialah, nekara, kapak corong, bejana, perunggu dan juga perhiasan sederhana.

Demikian penjelasan mengenai MASYARAKAT ZAMAN PERUNDAGIAN, semoga dapat bermanfaat

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel