ALAT DAN PROSES PEREDARAN DARAH PADA TUBUH MANUSIA

1.      Alat peredaran darah
Alat peredaran darah manusia terdiri atas jantung dan pembuluh darah

a.      Jantung

ALAT DAN PROSES PEREDARAN DARAH PADA TUBUH MANUSIA


1)      Kedudukan jantung
Jantung berada dalam rongga torak antara kedua paru-paru serta di belakang sternum. Jantung diselaputi oleh suatu membran pelindung yang disebut perikardium. Dinding jantung terdiri atas jaringan ikat padat yang membentuk suatu kerangka fibrosa dan otot jantung

2)      Struktur jantung
Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa. Jantung dewasa beratnya antara 220 sampai 260 gram. Jantung manusia terdiri dari empat ruangan, yakni serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri dan balik kanan.

Dinding balik jantung lebih tebal apabila dibandingkan dinding serambi. Selain itu, bilik kiri juga lebih tebal jika dibandingkan dengan bilik kanan.

Antara serambi dan bilik dalam jantung tersebut dipisahkan oleh suatu sekat. Katup-katup yang menghubungkan serambi dan bilik kanan dinamakan katup trikuspidalis, sedangkan katup yang menghubungkan serambi kiri dan bilik kiri disebut katup bikuspidalis.

Katup-katup ini mencegah darah balik lagi dari bilik ke serambi. Dari luar ke dalam, jantung terdiri atas tiga lapisan yakni:

a)      Perikardium atau pembungkus luar
b)      Miokardium atau lapisan otot tengah
c)      Endokardium atau lapisan jantung yang paling dalam.

3)      Cara kerja jantung
Jantung bekerja diawali dengan berkontraksinya otot jantung sehingga serambi jantung mengembang dan diikuti dengan masuknya darah yang kekurangan O2 dari vena kava superior dan inferior ke serambi kanan.Sedangkan darah yang kaya mengandung O2 masuk dari vena pulmonalis ke serambi kiri.

Dengan masuknya darah ke serambi akan merangsang sekat jantung membuka. Membukanya sekat jantung tersebut diikuti dengan terjadinya kontraksi otot yang menyebabkan serambi jantung menguncup. Akibatnya, daerah masuk ke bilik jantung yang diikuti dengan menutupnya katup pada sekat jantung tersebut.

b.      Pembuluh darah
Ada tiga macam pembuluh darah yang berperan dalam proses peredaran darah. Pembuluh darah tersebut ialah arteri, vena dan pembuluh kapiler.

Pembuluh kapiler ialah pembuluh darah yang amat kecil tempat arteri berakhir. Pembuluh ini berfungsi sebagai distributor zat-zat penting ke jaringan yang memungkinkan berjalannya berbagai proses dalam tubuh.

Adapun perbedaan antara pembuluh arteri dan vena ialah sebagai berikut

a.      Arteri
-          Dinding tebal serta elastis
-          Letak lebih kedalam
-          Aliran darah meninggalkan jantung
-          Memiliki satu klep di pangkal pembuluh
-          Tekanan kuat, bila terpotong darah akan memancar
-          Darah banyak mengandung O2, kecuali arteri pulmonalis

b.      Vena
-          Dinding tipis serta kurang elastis
-          Letaknya dekat dekat dengan permukaan tubuh
-          Aliran darah menuju jantung
-          Memiliki banyak klep disepanjang pembuluhnya
-          Tekanannya lemah, bila terpotong darah hanya menetes
-          Darah banyak mengandung CO2, kecuali vena pulmonalis


2.      Proses peredaran darah
Peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yakni peredaran darah besar serta peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar, yakni perdaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali menuju jantung lagi.

ALAT DAN PROSES PEREDARAN DARAH PADA TUBUH MANUSIA


Sedangkan, perdaran darah kecil ialah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung lagi.

Proses peredaran darah besar dan kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali menuju jantung lagi.

Proses peredaran darah besar dan darah kecil ialah sebagai berikut:

1.      Sistem peredaran darah kecil
Darah kotor yang miskin O2 yang berada pada di bilik kanan dibawa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran CO2 dengan O2.

Darah yang telah kaya O2 lalu melewati vena pulmonalis menuju serambi kiri dan kemudian mengalir ke bilik kiri.

2.      Sistem peredaran darah besar
Darah yang kaya akan O2 yang berada di bilik kiri disalurkan menuju seluruh tubuh melalui pembuluh aorta dan percabangannya (arteri). Setelah dari kapiler di seluruh tubuh, darah menuju ke pembuluh vena dan vena cava untuk kembali ke serambi kanan.

Kedua sistem peredaran darah pada manusia tersbut disebut dengan sistem perdaran darah ganda dan tertutup, artinya darah selalu beredar darah melewati jantung dua kali.


Demikian penjelasan mengenai ALAT DAN PROSESPEREDARAN DARAH PADA TUBUH MANUSIA, semoga dapat bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel